Tel. 030 208 03 19 • E-mail: expertises@birdview.nl

Aanmeldingsformulier BirdView expertises v2.0.9
Met het invullen en verzenden van dit formulier meldt u een cliënt aan voor expertise bij BirdView.

BirdView nodigt de cliënt uit conform de afspraken die zijn gemaakt. Voor eventueel ontbrekende gegevens wordt per e-mail contact met u opgenomen.
Expertise:
Hieronder kunt u aanvinken welk type expertise en eventuele aanvullende module(s) u wilt aanvragen. Indien u op een vakje klikt, ziet u een overzicht van voorbeeldvragen die beantwoord kunnen worden binnen het onderzoek.
Aanvullende modules:
Modules zijn aanvullend in te zetten bij ondergenoemde expertises. Er zal dieper ingegaan worden op specifieke materie, bijbehorende vraagstellingen en/of behoeftes. Wanneer er sprake is van een complex beeld, kunnen modules ingezet worden om verschillende aspecten te belichten en/of multidisciplinair te werk te gaan. Modules kunnen vooraf gekozen worden, maar ook later in het traject toegevoegd worden. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
ADHD Onderzoek Standaard
Arbeidspsychologische expertise standaard
Autisme Spectrum Onderzoek Standaard
Diagnostische screening standaard
Intelligentieonderzoek standaard
Loopbaanonderzoek standaard
Multidisciplinair arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek
Neuropsychologische expertise standaard
Persoonlijkheidsonderzoek standaard
Psychiatrische expertise standaard
Klinische expertise
Doelstelling en vraagstelling binnen dit onderzoek:
Is de huidige doel- en vraagstelling zoals hier boven geschreven, bekend bij cliënt?
  * Ja Nee
Gegevens cliënt
Heeft cliënt/werknemer toestemming gegeven voor het delen van (medische) gegevens met de onderzoekpsycholoog en/of psychiater van BirdView?
* Ja Nee
*        
     
*    
       
   *     
* - -    
* Man Vrouw      
   
*          
     
     
     
     
  - -    
  %    
Is er sprake van een arbeidsconflict?
* Ja Nee
     
  * Verplichte velden.
Gegevens werkgever
Deze contactgegevens worden tevens gebruikt om een korte (<5 minuten) vragenlijst toe te sturen voorafgaand aan het onderzoek.    
     
*    
*    
         
          
*    
*    
     
  * Verplichte velden.
Gegevens arts Bedrijfs- en of verzekeringsarts / medisch adviseur.
Deze contactgegevens worden tevens gebruikt om een korte (<5 minuten) vragenlijst toe te sturen voorafgaand aan het onderzoek.    
     
*    
*    
         
          
*    
U ontvangt een bevestiging op onderstaand e-mailadres    
*    
     
  * Verplichte velden.
Rapport
De medische rapportage versturen wij enkel naar betrokken bedrijfsarts/verzekeringsarts/medisch adviseur. Daarvoor gebruiken wij de contactgegevens zoals deze staan beschreven onder het kopje gegevens arts.    
Naar wie dienen wij de medische rapportage te versturen? De medisch rapportage versturen wij enkel naar betrokken bedrijfsarts/verzekeringsarts/medisch adviseur.
   
*    
*    
*    
  * Verplichte velden.
Is een schriftelijke (niet medische) terugkoppeling aan de werkgever gewenst? Deze rapportage betreft alleen niet-medische informatie oftewel de adviezen voor werk.
   
* Ja Nee    
Factuuradres
     
     
         
          
     
 
Ingevuld door
*    
Met het aanvinken van dit vakje geeft u aan akkoord te gaan met de genoemde tarieven en algemene voorwaarden van BirdView. Voor het inzien en het downloaden van de algemene voorwaarden ten behoeve van uw eigen administratie klik hier.
 
Hoofdkantoor Utrecht | adres Vleutenseweg 386, 3532 HW, Utrecht | telefoon 030 208 0319 | e-mailadres expertises@birdview.nl