Aanmeldingsformulier Diagnostiek

Meld uw cliënt(en) in 6 stappen direct aan voor één van onze expertises. Wij denken graag met u mee over welk onderzoekstype het best past bij uw vraag, u kunt ons telefonisch bereiken op: 030 - 208 03 19. Hulp nodig? | Bekijk de beslisboom

16.6%

Stap 1. Expertise

Hieronder kunt u uw cliënt aanmelden voor één van onze expertises.

Kies de expertise

ADHD Onderzoek Standaard details

Onderstaande vraagstelling kunnen met dit onderzoek beantwoord worden. Indien u andere vragen heeft, kunt u dit aangeven.

 • Is er sprake van een Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) en/of andere psychische problematiek?
 • Wat zijn kwaliteiten en aandachtspunten van de cliënt?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor het werk?
 • Wat zijn therapeutische suggesties?

€ 2845,- (excl. 21% BTW)

Arbeidspsychologische expertise standaard details

Onderstaande vraagstelling kunnen met dit onderzoek beantwoord worden. Indien u andere vragen heeft, kunt u dit aangeven.

 • In kaart brengen psychische klachten en/of problemen
 • Randvoorwaarden voor werk om re-integratie op passende wijze te kunnen voortzetten evenals duurzame inzetbaarheid te vergroten
 • Therapeutische suggesties

€ 1555,- (excl. 21% BTW)

Autisme Spectrum Onderzoek Standaard details

Onderstaande vraagstelling kunnen met dit onderzoek beantwoord worden. Indien u andere vragen heeft, kunt u dit aangeven.

 • Is er sprake van een Autisme Spectrum Stoornis en/of andere psychische problematiek?
 • Wat zijn kwaliteiten en aandachtspunten van de cliënt?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor het werk?
 • Wat zijn therapeutische suggesties

€ 2845,- (excl. 21% BTW)

Burn-out Assessment details

De Burn-out Assessment is een product dat preventief of na een recente ziekmelding kan worden ingezet om meer inzicht te krijgen of genoemde klachten passen in het beeld van (een dreigende) burn-out of dat sprake is van een ander klachtenbeeld. Dit is van groot belang voor het kiezen van de juiste re-integratiestappen (rust of juist activatie) en de juiste interventie. Het betreft een beknopte uiteenzetting van de huidige situatie en aanloop naar uitval waarbij persoonlijke (coping) en omgevingsfactoren, steun- en stressfactoren en herstelgedrag tot nu toe worden geïnventariseerd. Resultaat is een medisch en niet-medisch rapport met concrete adviezen omtrent interventie, randvoorwaarden voor werk en factoren die herstel bevorderend dan wel belemmerend werken. Hierbij worden geen aanvullende vraagstellingen beantwoord.

€ 740,- (excl. 21% BTW)

Loopbaanonderzoek details

Onderstaande vraagstelling kunnen met dit onderzoek beantwoord worden. Indien u andere vragen heeft, kunt u dit aangeven.

 • Loopbaanmogelijkheden in kaart brengen (beroepsvoorkeur, sterkte en zwakte analyse, capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken)
 • Doorgroeimogelijkheden inschatten
 • Wat zijn motiverende factoren voor medewerker

€ 1610,- (excl. 21% BTW)

Neuropsychologisch onderzoek standaard details

Onderstaande vraagstelling kunnen met dit onderzoek beantwoord worden. Indien u andere vragen heeft, kunt u dit aangeven.

 • Objectiveren van ervaren cognitieve klachten
 • Aantoonbaarheid stoornissen, beperkingen in het cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren
 • Indicatie van mogelijke verklaring voor gevonden beperkingen en/of functiestoornissen
 • Therapeutische suggesties
 • Prognose effecten van de behandeling en/of van de aanpassingen in taken/werkomgeving op de inzetbaarheid

€ 1610,- (excl. 21% BTW)

Persoonlijkheidsonderzoek standaard details

Onderstaande vraagstelling kunnen met dit onderzoek beantwoord worden. Indien u andere vragen heeft, kunt u dit aangeven.

 • In kaart brengen van persoonlijkheidstrekken, traits en eventuele persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychiatrische bevindingen en diagnose
 • Beperkingen in functioneren
 • Wat zijn therapeutische suggesties
 • Prognose effecten van de behandeling op de psychische belastbaarheid

€ 2845,- (excl. 21% BTW)

Post Covid Assessment details

Met ons nieuw ontwikkelde product, de Post Covid Assessment, worden psychische na het doormaken van een infectie met COVID-19 in kaart gebracht en worden er handvaten geboden voor herstel van functioneren in werk en de te volgen behandeling. Het doormaken van een COVID-infectie kan naast fysieke impact ook een grote weerslag hebben op het mentale welzijn.Meer informatie

€ 740,- (excl. 21% BTW)

Psychiatrische expertise standaard details

Onderstaande vraagstelling kunnen met dit onderzoek beantwoord worden. Indien u andere vragen heeft, kunt u dit aangeven.

 • Is er bij betrokkene sprake van psychopathologie? Zo ja wat is de diagnose (DSM-5)?
 • Is deze pathologie van invloed op het arbeidsvermogen / arbeidsintegratie en zo ja, hoe?
 • Is behandeling mogelijk, zo ja, welke en wat mogen we daarvan verwachten?

€ 2415,- (BTW vrij)

Vitaliteitsanalyse details

De Vitaliteitsanalyse is een eerste moment opname vlak na (gedeeltelijke) uitval van werk en geeft adviezen omtrent eerste kleine vervolgstappen. Het betreft een beknopte uiteenzetting van de huidige situatie en aanloop naar uitval waarbij steun- en stressfactoren en herstelgedrag tot nu toe worden geïnventariseerd. Resultaat is een medisch en niet-medisch rapport met concrete adviezen omtrent interventie en factoren die herstel bevorderend dan wel belemmerend werken. Hierbij worden geen aanvullende vraagstellingen beantwoord.

€ 630,- (excl. 21% BTW)

Arbeidspsychologisch en arbeidsdeskundig re-integratieadvies (spoor 1-2 onderzoek) details
 • Kan werknemer de eigen functie bij de werkgever uitvoeren?
 • Zo nee, is de eigen functie met behulp van aanpassingen en/of voorzieningen passend te maken?
 • Zo nee, kan werknemer ander werk bij werkgever uitvoeren?
 • Zo nee, wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot re-integratie voor werknemer en is re-integratie in het tweede spoor gewenst?
 • Wat is (de ernst van) het psychische klachtbeeld?
 • Welke randvoorwaarden zijn van belang om de re-integratie vorm te geven/ duurzame inzetbaarheid te vergroten?
 • Heeft zijn mogelijke therapeutische suggesties?

€ 2835,- (excl. 21% BTW)

Arbeidsdeskundig spoor 1-2 onderzoek details

Voor een arbeidsdeskundig onderzoek komt de arbeidsdeskundige bij u op de werklocatie. Hier heeft de arbeidsdeskundige een gesprek met werkgever, werknemer en vervolgens een gezamenlijk gesprek met werkgever en werknemer. Daarnaast wordt, indien nodig, de werkplek van de werknemer bekeken en beoordeeld op mogelijke aanpassingen.

€ 1495,- (excl. 21% BTW)

33.2%

Stap 2. Doelstelling en vraagstelling

Is de huidige doel- en vraagstelling zoals hier beschreven, bekend bij cliënt?

49.8%

Stap 3. Aanvullende modules

Breid het gekozen onderzoek uit met een aanvullende module, waarbij dieper ingegaan kan worden op specifieke materie, bijbehorende vraagstellingen, en/of behoeftes.
+ Module belastbaarheidsonderzoek details
Er wordt een inschatting gemaakt van de psychische belastbaarheid (verhouding draagkracht en draaglast), gericht op de specifieke werkcontext. Tevens worden concrete adviezen en randvoorwaarden, welke ondersteunend zijn aan het opstellen van de Functionele Mogelijkheden Lijst (specifiek de rubrieken persoonlijk en sociaal functioneren) gegeven.
 • Inschatting van de psychische belastbaarheid in relatie tot werk (verhouding draagkracht en draaglast)
 • Concreet inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer in relatie tot werk, beschreven in FML terminologie (rubrieken persoonlijk en sociaal functioneren).

€ 330,- (excl. 21% BTW)

+ Module dossierstudie details
 • Indien u ons het dossier aanlevert, zullen wij een uittreksel hiervan in de rapportage verwerken en indien relevant eerdere resultaten meenemen in beantwoording van de vraagstelling

Kosten zijn afhankelijk van de omvang van het dossier (excl. 21% BTW)

+ Module intelligentieonderzoek (WAIS-IV) details
 • Onderzoek van het intelligentieniveau
 • Bepalen van het functioneringsniveau (sterkte en zwakte analyse)

€ 385,- (excl. 21% BTW)

+ Module juridisch details
Aanvullende module voor expertises die in het kader van een juridische procedure worden ingezet. Hierbij inbegrepen zit maximaal 1 uur dossieronderzoek, beantwoording van aanvullende vragen van juridische aard ten opzichte van het standaardonderzoek, extra check van de rapportage door een psycholoog met juridische achtergrond, desgewenst aanvullende (schriftelijke/ aangetekende) communicatie met betrekking tot het proces.

€ 330,- (excl. 21% BTW)

+ Module karaktereigenschappenonderzoek details
 • In kaart brengen van karaktereigenschappen die een rol spelen in stagnatie / disfunctioneren in werk
 • Persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten in kaart brengen
 • Mogelijkheden tot verbetering op dit vlak en versterken van de coping

€ 330,- (excl. 21% BTW)

+ Module loopbaanadvies details
 • Wat zijn passende loopbaanmogelijkheden
 • Wat zijn doorgroeimogelijkheden
 • Wat is de beroepenvoorkeur / -interesses
 • Wat zijn motiverende factoren

€ 330,- (excl. 21% BTW)

+ Module neuropsychologische screening details
 • Zijn er indicaties voor beperkingen/ stoornissen in het cognitief functioneren?

€ 545,- (excl. 21% BTW)

+ Module opvragen gegevens details
 • Opvragen van eerdere rapportages of medische gegevens bij derde

€ 85,- (excl. 21% BTW)

+ Module psychiatrische expertise details
 • Psychiatrische bevindingen en diagnose
 • Mate van ernst huidige psychische klachten
 • Therapeutische suggesties
 • Prognose, effecten van de behandeling op de psychische belastbaarheid
 • Beperkingen in functioneren

€ 1285,- (BTW vrij)

+ Module arbeidsdeskundig re-integratieadvies (spoor 1-2 onderzoek) details
 • Kan werknemer de eigen functie bij de werkgever uitvoeren?
 • Zo nee, is de eigen functie met behulp van aanpassingen en/of voorzieningen passend te maken?
 • Zo nee, kan werknemer ander werk bij werkgever uitvoeren?
 • Zo nee, wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot re-integratie voor werknemer en is re-integratie in het tweede spoor gewenst?

€ 1495,- (excl. 21% BTW)

66.4%

Stap 4. Gegevens cliënt

Hieronder kunt u de gegevens van uw cliënt(en) invullen.

Heeft cliënt/werknemer toestemming gegeven voor het delen van (medische) gegevens met de onderzoekpsycholoog en/of psychiater van Ascender?

 

is er sprake van een arbeidsconflict?

Medisch dossier

Wanneer de aanvraag is ingediend kunt u aanvullende documenten, zoals medische dossier(s) aanleveren

83%

Stap 5. Gegevens werkgever en arts


Werkgever

Deze contactgegevens worden tevens gebruikt om een korte (5 minuten) vragenlijst toe te sturen voorafgaand aan het onderzoek.

 

Bedrijfs- en of verzekeringsarts / medisch adviseur

Deze contactgegevens worden tevens gebruikt om een korte (5 minuten) vragenlijst toe te sturen voorafgaand aan het onderzoek.

 

Rapport

De medische rapportage versturen wij enkel naar betrokken bedrijfsarts/verzekeringsarts/medisch adviseur. Daarvoor gebruiken wij de contactgegevens zoals deze staan beschreven onder het kopje gegevens arts. Is een schriftelijke (niet medische) terugkoppeling aan de werkgever gewenst? (Deze rapportage betreft alleen niet-medische informatie oftewel de adviezen voor werk.) Een niet medische rapport wordt niet geboden bij een psychiatrische expertise.

Privacy

Met het aanvinken van dit vakje geeft u aan akkoord te gaan met de genoemde tarieven en Privacy statement en Disclamer van BirdView.

100%

Stap 6. Factuurgegevens

Hieronder kunt u de factuurgegevens invullen. Voor de start van het onderzoek ontvangt u de factuur en neemt het secretariaat contact op om een afspraak in te plannen met de cliënt(en).
 
>